برخی جزئیات سیستم آموزش زبان IELTSEnglish عبارتند از:

1- جزوه انحصاری آموزش زبان در هشت صفحه شامل گرامر به صورت "گزینش شده" و "اصلاح شده" در چهار صفحه، 100 کلمه حیاتی و ساختاری زبان که در حقیقت نقش 50% (!!!) ارتباطات را ایفا می کنند، و اصول، ابزار و تکنیک های تقویت فوق-فشرده زبان به همراه ارائه پک مناسب ترین دیکشنری های آموزشی انگلیسی و نکات کلیدی در خصوص نحوه بهینه استفاده از آنها.

2- استفاده از جدیدترین و خلاصه ترین کتب، ابزار، دیکشنری ها و رویکردهای بین الملل آموزش زبان! در خصوص رویکرد مورد استفاده، کلینیک ارتباطات، با الهام از زبان مادری، از ترکیب چند رویکرد بین الملل ولی نسبتا غیررایج در ایران جمعا با 4 ویژگی کلی زیر استفاده می کند: 1- حذف ترجمه و گرامر به عنوان مبنای اصلی آموزش! 2- حذف فشار بیهوده و حتی مخرب بر شاگرد برای "پرگویی" قبل از مقدمات لازم! در عوض، تقدیم میزان کافی از مطلب خصوصا سمعی-بصری جهت فعالسازی طبیعی و خودبه خودی قوه صحبت کردن در زبان آموز. 3- استفاده از اصول و اسرار روانشناسی آموزش و روانشناسی ارتباطات! 4- آموزش اصول و تکنیک های خودآموز یادگیری بهینه انگلیسی جهت فعالسازی قابلیت عظیم پیشرفت خودآموز زبان آموز و کاهش چشمگیر تعداد جلسات نیاز به مدرس!

3- تعیین سطح دقیق، رایگان، آنلاین و موثق زبان آموز، اولین گام عملیاتی حیاتی است طوریکه معلوم گردد زبان آموز، تا کنون چه میزان از مسیر مورد نظر را طی کرده است و چه میزان، پیش رو دارد.

4- امکان رویت رزومه مدرس به همراه "اصل" مدارک اشاره شده در رزومه توسط زبان آموز پس از تکمیل مراحل ثبت نام!

5- آموزش به یکی از سه طریق صورت می پذیرد: آنلاین (واتسپ و ایمیل)، حضوری در محل متقاضی به طور خصوصی، یا حضوری در آموزشگاه به طور غیرخصوصی. هزینه هر ساعت آموزش خصوصی (آنلاین یا در محل متقاضی) 80000 تومان می باشد و برای جلسات در محل زبان آموز، هزینه حداقلی به تناسب بابت ایاب و ذهاب، اضافه می گردد. هزینه جلسات غیرخصوصی، ساعتی 50000 تومان می باشد و محل و زمان دقیق برگزاری آن در تهران، به تناسب تعداد افراد ثبت نام نموده، با هماهنگی متقاضیان، تعیین و اعلام خواهد شد. هزینه آموزش، به طور پیش دریافت می شود.

6- امکان جایگزینی زمان برقراری هر جلسه با زمانی دیگر با موافقت استاد در مواردی که گاها زبان آموز آمادگی لازم برای استفاده از جلسه مورد نظر را کسب نکرده است طوریکه حداقل اتلاف و حداکثر بهره از جلسات صورت پذیرد. اساسا زمانبندی جلسات می تواند به صورت flexitime صورت بگیرد!

7- پشتیبانی آنلاین به طور رایگان در موارد جزئی . این مورد در خصوص هر سه نوع دوره، برقرار است!

8- امکان حضور رایگان دوستان و آشنایان زبان آموز در دوره های خصوصی.