با سلام و خوش آمدگویی
آیلتس، در عین اینکه قوی ترین آزمون بین الملل زبان انگلیسی است، میزانی مناسب برای سنجش واقعی رشد زبان آموز طی دوره آموزشی و هم چنین، ضامن کیفیت هر نوع دوره آموزش زبان نیز هست . در همین راستا، IELTSEnglish به مثابه یک turbojet ، "فقط" برای سه گروه زیر، مناسب است، به شرط اینکه آماده فشارهای طبیعی سرعت باشند!
1- متقاضیان آیلتس
2- کسانی که جویای کیفیت تضمینی در آموزش زبان خود هستند
3- کسانی که جویای میزانی برای سنجش شفاف و با اعتبار بین الملل در رشد زبانی خود هستند.


درباره ما    تماس با ما    درباره آزمون آیلتس (IELTS)