ibT مخفف internet-based TOEFL می باشد که آخرین نسخه آزمون تافل بین الملل می باشد. البته تلفظ دقیق این واژه در زبان انگلیسی، با ضمه است و می بایست تُفل تلفظ شود . ibT هم مثل آیلتس صرفا دارای چهار بخش، متناظر با چهارت مهارت واقعی زبان می باشد، و بخش مجزایی برای گرامر و لغت ندارد. در کل، این دو آزمون درصد بسیار بالا وجوه مشترک دارند، لذا آمادگی برای آن دو، درصد بسیار بالا مشترک است و آنچه مهم تر است، نمره فرد است که بیان کننده میزان مهارت او در ارتباطات است. در آیلتس، معمولا نمره IELTS 6.5 نمره مقبولی است که از نمره کل 9 می باشد که معادل نمره ibT 87 است که از نمره کل 120 در نظر گرفته می شود. به تناسب، هر یک نمره IELTS معادل 13 نمره ibT بوده، که برای هر دو میزان آموزش واحدی نیاز است. در عین حال، تفاوت هایی نیز مطرح است.

- اولین تفاوت، در خصوص بخش شنیدار است که در ibT بیشتر به لهجه American و در IELTS بیشتر به British است. هم چنین، در ibT می توان گفت تأکید بیشتری بر شنیدار هست زیرا زمان آن یک ساعت است که بیش از دو برابر زمان بخش شنیدار آیلتس است.

- در بخش خواندن، تفاوت برجسته ای نمی توان بیان نمود غیر از اینکه احساس می شود ibT لطیف تر و راحت است. هر دو، دارای سه متن بوده که می بایست جمعا در یک ساعت پاسخ 39 یا 40 سؤال داده شود.

- در خصوص نوشتار، اولا در ibT می بایست تایپ کنید حال آنکه در IELTS می بایست بر روی کاغذ بنویسید، که این می تواند برای فرد، تا حدی مشکل ساز یا مشکل سوز باشد. در هر صورت، در هر دو آزمون، یک مقاله نویسی داریم، ولی در Academic IELTS تعبیر نمودار هم داریم که در ibT در عوض، خلاصه نویسی یا بازگویی یک مطلب شنیداری و خواندنی داریم. مدت زمان نوشتار هر دو آزمون آیلتس و ibT یک ساعت است.

- اولین تفاوت بخش گفتار بین این دو آزمون، این است که در ibT برخلاف IELTS شما در مقابل یک فرد به طور واقعی نمی نشینید، بلکه مطالب ضبط شده را می خوانید و می شنوید، و نهایتا پاسخ سوالاتی را که پیش روی شما به طور نوشته بر روی صفحه کامپیوتر ظاهر می شود، در میکروفون می دهید. اما مهم تر اینکه در بخش گفتار، بخشی وجود دارد که شما می بایست آنچه را شنیده، خوانده، یا شنیده و خوانده اید، جزئا بازگویی کنید، به این ترتیب که می بایست پاسخ سؤالی در خصوص مطلب دریافتی را بدهید. مدت زمان هر دو آزمون گفتار آیلتس و ibT حدود 20 دقیقه است.


در کل، احساس می شود آزمون ibT لطیف تر و به لحاظ شکل سؤالات، نزدیک تر به دنیای واقعی طراحی شده است. در ضمن، ibT نه تنها نسخه غیرآکادمیک ندارد، بلکه همان یک نسخه هم به نظر می رسد آکادمیک تر از نسخه آکادمیک آیلتس باشد، به این معنا که تمرکز بیشتری بر فضاهای آکادمیک دارد، که همین موضوع می تواند تا حدی کار را برای متقاضیان یک آزمون آکادمیک، ساده تر نماید.

مراکز ثبت نام و برگزاری آزمون ibT رسمی در ایران نامعین، لذا معدوم است و چه بسا بتوان گفت دلیل اصلی رواج بیشتر آیلتس در ایران، همین باشد. البته همانطور که گفته شد، ibT جنبه غیرآکادمیک آن ضعیف تر است که همین موضوع می تواند آن را از لیست ملزومات کسانیکه می خواهند مهاجرت غیرتحصیلی بکنند نیز به طور قطع خارج کند.

درود بر شما.

بازگشت به صفحه اصلی IELTSEnglish