IELTS مخفف International English Language Testing System می باشد. لذا متقاضیان آیلتس، در اصل نیازمند ارتقاء مهارت های زبانی خود می باشند، نه چیز دیگر و همانطور که آزمون آیلتس نیز دارای چهار مهارت است، زبان آموزان می بایست چهار مهارت Listening (که عمدتا به لهجه British است، نه آمریکایی!!!)، Writing، Reading، و Speaking خود را ارتقاء دهند. در ضمن، همانطور که می بینید در آزمون استاندارد آیلتس، بر خلاف آزمون های سنتی یا غیراستاندارد موجود مثل آزمون های زبان دانشگاه های ایران، بخش مجزای لغت (Vocabulary) و Grammar وجود ندارد کمااینکه در نسخه جدید و اینترنتی TOEFL هم (ibT) قضیه به همین منوال است. اصل هم در زبان در حقیقت همین است. مهم این نیست که چقدر گرامر خوانده اید یا لغت حفظ کرده اید؛ مهم این است که چقدر می توانید از زبان خود به طور طبیعی استفاده نمائید، یعنی همان مهارت های چهارگانه اصلی. به هرحال، برای آماده سازی برای آزمون آیلتس، اصل تلاش متقاضی می بایست در راستای ارتقاء نسبتا مستقیم همان مهارت های زبانی اش باشد.

نمره کامل آزمون آیلتس، 9 می باشد. در عین حال، این پندار، غلط است که نمره 9 بیانگر سطح یک شهروند انگلیسی یا آمریکایی است. نمره غالب شهروندان انگلیسی یا آمریکایی، 6.5 است و بالاتر از 6.5 مخصوص افراد خاصی است که دارای سطحی از فصاحت و بلاغت هستند یا به تعبیر دیگر، حرفه ای (Proficient) هستند (بر اساس Cambridge English)! بدیهی است که افراد بسیار اندکی دارای این توان هستند، حتی در بین اساتید دانشگاه! صحت این قضیه را هم به راحتی با نگاه به زبان فارسی و وضعیت آن در بین فارسی زبانان می توان فهمید! چند درصد حتی اساتید دانشگاه، مثلا وقتی سخن می گویند "منومن" نمی کنند، یک حرف را چند بار تکرار نمی کنند، و منسجم و نظام مند سخن می گویند؟ یا چند درصد فارسی زبانان، توان تندخوانی یا غیره را دارند؟! بدیهی است آن جا که آموزشی نبوده است، غالبا تمرینی هم نبوده است، لذا مهارتی هم نیست.

تعداد جلسات مورد نیاز و طول مدت دوره آموزش زبان نیز، خصوصا دوره آمادگی آیلتس، به 7 فاکتور وابسته است:

1- سطح کنونی زبان آموز
2- سطح هدف زبان آموز
3- میزان تلاش زبان آموز منطبق با جلسات دریافتی قبلی از IELTSEnglish و نتیجتا میزان بهره مندی از هر جلسه
4- تعداد جلسات در هر هفته
5- میزان آمادگی قبلی زبان آموز غیر از سطح وی به لحاظ استعداد در دریافت مطالب IELTSEnglish. توضیح اینکه مثلا بین دونفری که هر دو IELTS 5 هستند ولی یکی از طریق پر ماجرای ترجمه به این سطح رسیده است و دیگری به طور استاندارد به این سطح رسیده است تفاوت است و تفاوت در این است که فرد اول، به دلیل عادت غلط ترجمه محوری، به نسبت فرد دوم، از سهولت و سرعت کمتری بهره مند خواهد بود!
6- میزان فراغت ذهنی زبان آموز در کل مدت آموزش
7- حفظ حداقل استمرار در مدت آموزش .

بنابراین، حقیقت این است که تعداد جلسات و مدت آموزش مورد نیاز هر زبان آموز، با نگاه "علمی" به طور دقیق قابل تعیین نیست و آنچه مهم است این است که زبان آموز، در پس هر جلسه، "حداقل"، معادل هزینۀ هر جلسه، پیشرفت یا امکان پیشرفت را دریافت نماید و طبیعتا مادامی که این پیشرفت، حاکم بود، جلسات را در صورت تمایل و امکان، تمدید نماید. بهترین تضمین نیز، در حقیقت همین است! به همین دلیل، IELTSEnglish یک سیستم "جلسه محور" است، نه "دوره محور" و بر خلاف رواج سیستم های دوره محور و هم چنین این پندار که تعیین تعداد جلسات و تعریف یک دوره، ضروری است، سیستم های دوره محور به چند دلیل، کم راندمان تر هستند، از جمله اینکه ضعف هر جلسه، با این توجیه که هم اینک بسیاری از تعداد جلسات باقیمانده است، نادیده گرفته می شود و ای بسا، پس از چشم به هم زدنی، دیده می شود که آن تعداد جلسه نیز تمام شد و ضعف های مختلف، بر طرف نشد! دلیل دیگر، حقیقتی روانشناختی است: وقتی فرصت، بیشتر باشد، انسان طبیعتا سست تر عمل خواهد کرد! در صورتیکه در IELTSEnglish سعی و "رویکرد" آن است، هر جلسه خود را به سر حد یک دوره برساند و این سعی و رویکرد، قطعا تفاوت آفرین است. البته بدیهی است که این رویکرد در مقام پیاده سازی، مستلزم زیرساخت های راهبردی دیگر می باشد و به همین دلیل است که IELTSEnglish یک سیستم فوق-راهبردی است. به هر ترتیب مراکز آموزش زبان نیز که صرف نظر از 7 فاکتور غیرقابل انکار فوق الذکر، وعده تعداد جلسه یا مدت معینی را می دهند، یا این فاکتورها را از نظر، مغفول داشته اند یا در اثر اصرار متقاضیان برای دریافت یک پاسخ عددی، برای خالی نبودن عریضه، عددی تقریبی و میانگین را بیان می کنند، مثلا 20 جلسه برای هر یک نمره آیلتس.

IELTSEnglish

ثبت نام آزمون رسمی IELTS (مرکز استرالیا)             ثبت نام آزمون رسمی IELTS (مؤسسه عصر دین و دانش)

ثبت نام آزمون رسمی IELTS (مؤسسه فرهنگی هنریIrsafam)              ثبت نام آزمون رسمی IELTS (دانشگاه آزاد اسلامی)