مدت دوره، وابسته به دو فاکتور است: تعداد کل جلسات مورد نیاز و تعداد جلسات در هفته. تعداد جلسات در هفته، بسته به شرایط زمانی، مالی، و ذهنی زبان آموز از یک سو و محتوای جلسات یا میزان تکالیف زبان آموز در پس هر جلسه می باشد. اما تعداد جلسات مورد نیاز (که در ضمن، تعیین کننده هزینه کل آموزش نیز خواهد بود) به 7 فاکتور وابسته است:

1- سطح کنونی زبان آموز
2- سطح هدف زبان آموز
3- میزان بهره مندی دوره از امکانات بی نظیر خودآموزی که توسط گروه هایی از برجسته ترین زبان شناسان بین الملل و با به کارگیری ابزار تکنولوژیک روز دنیا در دسترس زبان آموزان و مدرسین قرار گرفته است!
4- انطباق آموزشی زبان آموز با سیستم های صحیح آموزشی و در صورت عدم انطباق، حداقل انعطاف پذیری او!
به تعبیر دیگر، میزان آمادگی قبلی زبان آموز غیر از سطح وی به لحاظ استعداد در دریافت مطالب IELTSEnglish. توضیح اینکه مثلا بین دونفری که هر دو IELTS 5 هستند ولی یکی از طریق پر ماجرای ترجمه به این سطح رسیده است و دیگری به طور استاندارد به این سطح رسیده است تفاوت است و تفاوت در این است که فرد اول، به دلیل عادت غلط ترجمه محوری، به نسبت فرد دوم، از سهولت و سرعت کمتری بهره مند خواهد بود! در اینصورت، حداقل لازمه بهره مندی از این سیستم، داشتن قابلیت انعطاف یعنی سعی در ترک اشتباهات پیش و پذیرفتن رویکردهای صحیح است!
5- میزان فراغت ذهنی زبان آموز در کل مدت آموزش
6- حفظ حداقل استمرار در مدت آموزش .
کسانی که حداقل پیوستگی آموزش را نقض می کنند، به تعبیر دیگر، حداقل تمرکز ذهنی خود را که غالبا به واسطه ارتباط روزانه با انگلیسی در بستر مسیر قبلی سیستم آموزشی برقرار است نقض می کنند، برای آنها دائما بخشی از آموزش، صرف یادآوری مطالب قبلی خواهد شد و این در حقیقت نوعی درجا زدن است!
7- خصوصی یا غیرخصوصی بودن دوره

بنابراین، حقیقت این است که تعداد جلسات و مدت آموزش مورد نیاز هر زبان آموز، با نگاه "علمی" و "منطقی" به طور "مطلق و ثابت" قابل تعیین نیست و مراکز آموزش زبان نیز که صرف نظر از 7+1 فاکتور غیرقابل انکار فوق الذکر، وعده تعداد جلسه و مدت معینی را می دهند، یا این فاکتورها را از نظر، مغفول داشته اند یا در اثر اصرار متقاضیان برای دریافت یک پاسخ عددی، عددی تقریبی و میانگین را بیان می کنند، مثلا 15 جلسه (در حالت خصوصی) برای هر یک station (از ایستگاه های نه گانه زبان) (معادل 13 نمره ibT). تضمینی هم که مطرح می شود در حقیقت، مشروط است: مشروط بر اینکه زبان اموز تکالیف خود را کامل انجام دهد.

آنچه مهم تر و واقعی تر و قابل اتکاتر است این است که زبان آموز، در پس هر جلسه، "حداقل"، معادل هزینۀ هر جلسه، پیشرفت یا امکان پیشرفت را دریافت نماید و طبیعتا مادامی که این پیشرفت، حاکم بود، جلسات را در صورت تمایل و امکان، تمدید نماید. بهترین تضمین نیز، در حقیقت همین است! به همین دلیل، IELTSEnglish یک سیستم "جلسه محور" است، نه "دوره محور" و بر خلاف رواج سیستم های دوره محور و هم چنین این پندار که تعیین تعداد جلسات و تعریف یک دوره، ضروری است، سیستم های دوره محور به چند دلیل، کم راندمان تر هستند، از جمله اینکه ضعف هر جلسه، با این توجیه که هم اینک بسیاری از تعداد جلسات باقیمانده است، نادیده گرفته می شود و ای بسا، پس از چشم به هم زدنی، دیده می شود که آن تعداد جلسه نیز تمام شد و ضعف های مختلف، بر طرف نشد! دلیل دیگر، حقیقتی روانشناختی است: وقتی فرصت، بیشتر باشد، انسان طبیعتا سست تر عمل خواهد کرد! در صورتیکه در IELTSEnglish سعی و "رویکرد" آن است، هر جلسه خود را به سر حد یک دوره برساند و این سعی و رویکرد، قطعا تفاوت آفرین است. شگفت انگیزتر در خصوص IELTSEnglish اینکه در IELTSEnglish زمان هر جلسه نیز از چند ساعت به چند دقیقه کاهش یافته است!!! البته بدیهی است که این رویکرد در مقام پیاده سازی، مستلزم زیرساخت های راهبردی دیگر می باشد و به همین دلیل است که IELTSEnglish یک سیستم فوق-راهبردی است.

هم چنین، در IELTSEnglish حجم مطالبی که می بایست تحت پوشش قرار گیرد مشخص بوده (بسیار مشحص تر از سیستم های کلاسیک)و در اوایل دوره، به زبان آموز، اطلاع داده خواهد شد. زبان آموز، با کسب این بصیرت، و گذشت چند روز، می تواند به لحاظ زمانی یک برنامه ریزی اولیه "واقعی" برای خود بکند و هر هفته، بسته به وضعیت واقعی پیشرفت خود، برنامه را در صورت امکان، و در غیر اینصورت، فعالیت خود را اصلاح نماید. اما هزینه، وابسته به میزان دریافت پشتیبانی از استاد است. حجم پشتیبانی در فاز اول دوره (فاز احیا) پررنگ تر بوده و تدریجا حجم مطالب دریافتی از استاد کم شده و استقلال زبان آموز به اوج می رسد، که این موضوع نیز، بسته به توانایی زبان آموز در مواجهه با مطالب دریافتی، از شاگرد به شاگرد و حتی از هفته به هفته می تواند متفاوت باشد، ولی نهایتا در پایان هر هفته زبان آموز حداقل خواهد فهمید که هفته گذشته، تقریبا چند درصد از مطالب تئوری فایل های مرجع را دریافت نموده است، چقدر تمرین زبان کرده است، آن مطالب دریافتی و تمارین، چقدر توان ارتباطی او را و حتی چقدر نمره آیلتس او را ارتقاء بخشیده است و نهایتا آن میزان مطلب و تمرین، چقدر هزینه و چقدر شیرینی یا احیانا تلخی به همراه داشته است! لذا آیا واریزی های خود را متقابلا تداوم ببخشد یا خیر. به هر ترتیب، آنچه قطعی است این است که مشروط بر اینکه زبان آموز، تکالیفش را به نحو احسن منطبق با سیستم دینامیک IELTSenglish انجام دهد، این سیستم فوق-بهینه، کمترین تعداد ساعات آموزشی را ایجاب خواهد کرد؛ لذا نرخ 8 جلسه خصوصی برای هر یک station (معادل 13 نمره ibT) در چنین سیستمی، نرخ حداکثری و لذا قابل تضمین است.

در اینصورت، می توان تصویری کلی از نمونه ای از دوره آیلتس به لحاظ مدت و هزینه، به شرح زیر ارائه نمود:

سطح: IELTS 4.5 به IELTS 6.5

هزینه: 3,000,000 تومان

مدت دوره: 3 ماه

تبصره 1: این هزینه، می تواند بسته به پتانسیل زبان آموز، تا بیش از 25% کمتر نیز باشد (یعنی کمتر از 2,200,000 تومان).

تبصره 2: مدت دوره می تواند با پرکاری بیشتر زبان آموز، کاهش یابد.

تبصره 3: در IELTSEnglish زبان آموز در هر مرحله از آموزش، این حق را دارد به هر دلیلی، از تمدید دوره و انجام واریزی های هفتگی یا ماهیانه خود، انصراف دهد.

تبصره 4: در صورتیکه استاد مشاهده کند زبان آموز، تکالیفش را به میزان جدی انجام نمی دهد، مدت دوره بدون افزایش هزینه، تا حدی که معقول باشد افزایش خواهد یافت. ولی اگر همچنان، کاستی بر طرف نشود، پس از 3 بار تذکر، قرارداد از تضمین خارج خواهد شد؛ در غیراینصورت، اگر به فرض بعید، زبان آموز پس از دریافت آموزش متناسب با مبلغ فوق الذکر، دقیقا به نتیجه مطلوب نرسید، تا تکمیل نتیجه، به طور رایگان از پشتیبانی سیستم بهره مند خواهد بود.

ویژگی های کیفی و اصلی تر IELTSEnglish

درود.